De Snoertseplak eindigd in 2019

Na lang en wijs beraad heeft het bestuur van de Snoertseplak besloten om de Stichting de Snoertseplak op te heffen.

Ondanks de successen lijkt het opgestelde concept onvoldoende houdbaar om hiermee door te gaan. De regeldruk, het vinden van ervaren vrijwilligers op het gebied van bestuur en subsidies, en de financiële last voor experimenteerruimte zijn onvoldoende om op deze wijze door te gaan.

Misschien is het concept ook wel door de tijd weer ingehaald, wet en regelgeving hebben bestaande bedrijven en organisaties ontwikkelruimte gegeven om verantwoord met oog op de omgeving verder te ondernemen. Ook hebben we ondernemers aan het denken gezet en is de komst van andere vormen van landbouw en veeteelt zoetjes aan in gang gezet. Zo gaat dat in de transitie (van de landbouw) de eerste veranderaars verdwijnen en maken plaats voor een verdere door ontwikkeling van een houdbare, verdraagzaame en economisch rendabel bedrijfsvoering.

Erg ---- Nee Jammer------ Ja

Want we hebben er veel tijd enthousiasme en energie in gestoken voor de verandering en verbetering in het buitengebied

 

De Snoertseplak houd hiermee op te bestaan en enkele successen blijven bestaan, en terecht. Want in de ruim twee jaar zijn er tal van activiteiten geweest die haar vruchten hebben afgeworpen;

De Peelconnectie

De Verkeshof van Anita Kruijsen

De winkel

De Ecologische Verbindings Zone (EVZ)

De fruittuin van Marcella

Deze activiteiten blijven bestaan ... zo gaat De Peelconnectie haar diensten verlenen in de groentetuin en voedselbos. Inmiddels is er een nieuwe locatie gevonden waardoor het aanbod binnen de zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond in de regio gewaarborgd blijft. De winkel wordt voortgezet door de Verkeshof van Anita op Berktsedijk 4 in Liessel  . Ook de fruittuin van Marcella wordt op een andere locatie voortgezet.

 

 

Anita met de Verkeshof blijft de varkens en de winkel in stand houden op de Berktsedijk. De Ecologische verbindingszone wordt aangelegd en momenteel wordt onderzocht of het voedselbos welke in het plan opgenomen was ook mee uit te voeren.

Andere successen zijn;

-De open houding van iedereen die hebben meegeholpen, sceptisch waren en hebben meegedacht aan de Snoertseplak.

-De Snoertseplakavonden

-De experimenten met rijst en Quinoa

-De cursus voor voedselbossen en de eerste opzet voor de aanleg van een voedselbos,

En zo zijn er nog veel kleinere maar waardevolle activiteiten geweest die aan deze plek blijven hangen.

De Stichting houd hiermee op te bestaan, het gedachtengoed heeft zich vermenigvuldigd en bedrijvigheid is ontstaan.

Bij het bestaan van de Snoertseplak zijn we met veel mensen lokaal en in Nederland in contact gekomen te veel om op te noemen. Maar zeker hartelijk dank aan een ieder die op wat voor manier hebben bijgedragen heel hartelijk dank, zonder hen hoe groot of klein de bijdrage was hebben bijgedragen om een stukje transitie in beweging te zetten.

 

De provincie heeft de 12 hectare met woning en opstallen inmiddels opnieuw voor pacht aangeboden. Een megastal van een omvang als in 2015 is niet meer mogelijk. Intensieve veehouderij is in het huidige bestemmingsplan niet toegestaan en de maximale bouwblokken zijn een stuk kleiner geworden.

Start voedselbos blijf mogelijk

Voor het plan voor het voedselbos van een hectare is het doek overigens nog niet definitief gevallen. De provincie wil als grondeigenaar nog steeds meewerken aan realisatie. De benodigde grond zal dan gekocht moeten worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Loes Mooren van FoodUp! Brabant (lmooren@brabant.nl).