• HISTORIE
    Historie van de boerderij van de toekomst

Boerderij van de toekomst

Het idee van de Snoertseplak ontstond eind 2014 uit een gezamenlijke droom: een boerderij van de toekomst. Waar boeren en burgers samenwerken, waar zij samen bouwen aan hun gemeenschap en aan een gezonde toekomst. Drie omwonende burgers (Jon Mensink, Benny Munsters en Franca Hikspoors) namen het initiatief.

Samen zochten zij een alternatief voor de bouw van een megastal, die veel wantrouwen veroorzaakte. De initiatiefnemers zagen het als hun taak om dat wantrouwen om te buigen naar vertrouwen. Zij wilden van nee-gativiteit naar geloven dat het anders kan; van boeren tegen burgers naar boeren samen met burgers. 


De intitiatiefnemers:

Jon Mensink
ondernemer bodemonderzoek

Benny Munsters
eigenaar architectenbureau

Franca Hikspoors
secr. medewerker onderwijs

 

 

Van wantrouwen naar vertrouwen

De initiatiefnemers onderbouwden hun plannen voor vernieuwing en verbinding destijds als volgt:
“De intensieve landbouw staat hoog op de agenda in Brabant, met De Peel als epicentrum. Belangen tussen bewoners, boeren en beleidsmakers botsen veelvuldig. Vertrouwen is verloren gegaan en samenwerking lijkt niet (meer) vanzelfsprekend.

Er ontstaat een kloof tussen de boer, burger en beleidsmaker. Dat beschadigt en vertraagt in onze ogen vooruitgang, verandering en perspectief. Wij maken ons zorgen over:

  • het ontbreken van financiële slagkracht bij boeren om te vernieuwen;
  • de inspraak van bewoners over de vormgeving van hun leefomgeving;
  • de gezondheid van onze kinderen.

Bij ons zijn de ogen geopend en we denken voorbij knelpunten. We maken ons zorgen over het gebrek aan toekomstperspectief voor zowel de landbouw als voor boeren en burgers. Daarom willen wij onze bijdrage leveren aan het toekomstperspectief voor gezonde landbouw in Deurne.

We namen dit initiatief, gingen met elkaar in gesprek en deelden onze wensbeelden, behoeften en ideeën. Daaruit ontstond ons idee voor de Snoertseplak. Wij wensen dat dit een locatie wordt die verandering symboliseert en het veranderproces stimuleert. Om zo een gezonde leefomgeving te creëren waar we ons samen thuis voelen.”

Samen boeren we beter

Sindsdien vormen wij, de initiatiefnemers en betrokken boeren en burgers, samen met onder andere Netwerk de Peelhorst, de provincie Noord-Brabant (Food-Up!), de Brabantse Milieufederatie, de gemeente Deurne en lokale ondernemers een divers samengesteld ‘bouwteam’. Samen denken we in oplossingen en alternatieven en creëren we mogelijkheden.

Met onze nieuw-vergaarde kennis geven we langzaam richting aan het concept de Snoertseplak: een sociaal innovatief agrarisch netwerkbedrijf. Een agrarische ideeënfabriek en een ontdekboerderij waar mensen samenwerken aan een gezonde toekomst; een omgeving waar mensen zien, voelen en proeven hoe hun voedsel tot stand komt.

Trots delen we elke mijlpaal met elkaar, zoals de eerste bouwbijeenkomst, het eerste bezoek van de gedeputeerden en wethouders aan de plak, het oprichten van de stichting, het ondertekenen van de pachtovereenkomst, de komst van de eerste vrije varkens en de verbouwing van de boerderij.

Onze inspanningen en het harde werken zijn beloond: vanaf januari 2017 is Stichting Snoertseplak de pachter van het pand en de grond aan de Snoertsebaan. Vanaf dat moment realiseren wij onze gezamenlijke droom; vanaf dat moment boeren wij samen beter.

 

 

Samenwerking boeren en burgers

Dat de plannen werkten, bleek al snel. De groep enthousiastelingen groeide snel uit tot zo’n dertig betrokken boeren, burgers en ambtenaren die meewerkten aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk gedragen plan. Met als gezamenlijk doel: samen een moderne boerderij realiseren en runnen aan de Snoertsebaan  in Liessel.

Dat boerenbedrijf moet een lucratief vernieuwend volhoudbaar voorbeeldbedrijf worden, waar boeren inspiratie vinden en wat een stevige plek in de gemeenschap krijgt. De Snoertseplak moet een eerlijk en sociaal agrarisch bedrijf zijn met een sterke band met de burgers, boeren en andere ondernemers in de Peelregio.

De initiatiefnemers vertellen: “Wij zijn ervan overtuigd dat een netwerk van bedrijven met duurzame, circulaire en gemengde productie en met respect voor mens, dier en milieu mogelijk is én perspectief biedt voor huidige en toekomstige ondernemers in de agrarische sector.

In dit netwerk wil de Snoertseplak de boerderij van de toekomst zijn: de agrarische ideeënfabriek en de ontdekboerderij die mensen uitdaagt, inspireert en laat zien dat het kán!”

Op 28 september 2015 was de officiële kick-off van de Snoertseplak.

 

Delen? Graag!