Ontdekboerderij in Liessel

Het begon allemaal met het bedenken van een alternatief voor de bouw van een megastal op de twaalf hectare grond aan de Snoertsebaan 28 in Liessel. Wij, een aantal omwonende burgers en boeren, hadden een droom. En we waren niet de enigen.

Als divers samengesteld bouwteam werken we met ambtenaren en ondernemers aan de realisatie van de Snoertseplak: een ontdekboerderij en agrarische ideeënfabriek voor en door boeren en burgers. Een plek waar we nieuwe ideeën ontwikkelen en waar we samen boeren met respect voor mens, dier en milieu.

Stichting Snoertseplak

De Snoertseplak besturen wij vanuit ‘stichting Snoertseplak’. Daarmee willen we de relatie tussen boeren en burgers verbeteren en hen letterlijk en figuurlijk dichterbij elkaar brengen. Om zo samen een bijdrage te leveren aan gezonde landbouw in Deurne en om een gezonde leefomgeving te creëren waarin we ons allemaal thuis voelen.

De verbinding tussen de boeren en burgers is ten eerste zichtbaar in de samenstelling van het stichtingsbestuur. Ten tweede wordt de verbinding gelegd met meewerkmogelijkheden op de Snoertseplak. Bijvoorbeeld voor vrijwilligers en in de vorm van dagbesteding, leermogelijkheden en toeristische activiteiten.

Onze missie

Wij willen een verbindende factor zijn tussen boeren en burgers. Samen dagen we elkaar uit, inspireren en motiveren we elkaar. Samen streven we voortdurend naar de balans in de samenwerking tussen mens, dier en milieu. Altijd vanuit een innovatieve invalshoek, een open geest en een circulaire, transparante methode.

Onze visie

We willen dat de Snoertseplak een innovatieve ontwikkelplaats is,  een agrarische proeftuin voor nieuwe ideeën. Met een agrarische mix van bijzondere teelten, groenten, eiwitvervangers en een voedselbos. Daarnaast scharrelen er vrije vleesvarkens buiten rond op de plak. Op sociaal vlak initiëren we nieuwe ontmoetingen via educatie, dagbesteding en toerisme.

Onze activiteiten zijn gestoeld op deze drie poten, die onderling zoveel mogelijk met elkaar verbonden zijn. Uiteindelijk willen we laten zien dat ook in de huidige tijd een goed renderend boerenbedrijf – waar wordt gewerkt met respect voor mens, dier, grond en milieu – mogelijk is.

Delen? Graag!